कोपरगाव तालुक्यात विज चालु, पण कर्मचाऱ्यांचे काम बंद

खाजगीकरणाच्या विरोधात महावितरण कर्मचाऱ्यांचे काम बंद अंदोलन  कोपरगाव प्रतिनिधी, दि.४ : कोपरगाव तालुक्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील विजवितरण विभाग, महापारेषण व

Read more