कोपरगाव तालुक्यातील २६ ग्रामपंचायत निवडणूकीत विजयी उमेदवार व त्यांना पडलेली मते

Mypage

Mypage

Mypage

Mypage

Mypage

Mypage

Mypage

Mypage

Mypage

१) शिंगणापूर ग्रामपंचायत

सरपंच- डॉ.विजय काळे- ३०९० 

सदस्य –

बाळासाहेब जाधव -४१५, दिनकर मोरे- २७०, योगिता सानप-३५५, दिलीप चौखंडे -२८५, चित्रा घुमरे -२९७, वंदना महाले -२९१, अशोक वराट -४८०, रेणुका राऊत -४४७, सागर शिंदे -४३०, संजय तुळसकर -४३५, नीलम जानराव -४०५, गणेश उंडे -६०८, पूजा आढाव -७०७, राणी संवत्सरकर -६१२, सचिन संवत्सरकर -५८७, अलका उंडे -६५६, रत्ना संवत्सरकर -५०३

२) खिर्डी गणेश

सरपंच – चंद्रकांत बाबुराव चांदर-९१४

सदस्य – प्रतिष वराडे -४७५, रमेश भास्कर -३८१, नंदा रोहोम -४०६, निलेश वराडे -३११, रंभा अभंगे -२४२, अलका माळी -३०२, अर्चना फटांगरे -१९८, सुभाष रोहोम -१६९, सुवर्णा चांदर-१९१  

३) भोजडे

सरपंच -सुधाकर वादे- ९६५  

सदस्य –

वाल्मिक सिनगर -३५२ शांताबाई मंचरे-३२५ दिलीप साबळे -३८४ सचिन घनघाव -३७७ दिलीप सिनगर-४१७ हिराबाई सिनगर -३८० सलीम शेख -४०७ मंगल गायकवाड -४४१ कमलाबाई सिनगर -४१०  

४) सडे

सरपंच -आशाबाई सूर्यभान बारहाते -६०१  

सदस्य – अनिल बारहाते -२०९ कमलाबाई गोरे -२१३ सिद्धार्थ मोकळ -२५५ मीना कुसाळकर -२३४ मीरा बारहाते -२२५ नितीन बारहाते -१८० अनिता बारहाते -१९२

 ५) कोळपेवाडी

सरपंच- चंद्रकला सूर्यभान कोळपे -२१०३

सदस्य – कोळपे अर्जुन दारकू-५३५ , अर्चना धनवटे -५४९ , अलका कोळपे -५५२ , निवृत्ती कोळपे-३९६ , सुनिता कोळपे -३९४ , सुकदेव कोळपे -२८४ ,शीतल कोळपे-३९० , आण्णा कोळपे-४७३ , उज्वला कोळपे -६१४ , सुनिता कोळपे -६१५ , गणेश पारचे-३५४, प्रवीण कोळपे -४५० , सुनिता बेंडकुळे -३५९   

६ )शहापूर

सरपंच – योगिता पोपट घारे-४१९  

सदस्य – दत्तात्रेय पाचोरे-२०२ निर्मला घारे -२२१ कविता घारे -१८३ सागर भास्कर  घारे -१५४ सविता पाचोरे -१५८ सागर किसान घारे -१६९ निशा खंडीझोड -१८६

 ७) वेस सोयगाव

सरपंच -जया प्रकाश माळी-९५३

सदस्य – प्रकाश सरवार -२५८ आनंदा भडांगे -३०५ सविता मोरे -३२४ सिकंदर इमानदार -२१८ तेरेजा खंडीझोड -२१२ रखमाई कोल्हे -१७७ दत्तात्रेय म्हाळसकर -३०१ पूजा गायकवाड -२९४ मंगल पाडेकर -३४२

 ८) माहेगाव देशमुख

सरपंच -सुमन ज्ञानदेव रोकडे – १५२८

सदस्य – भास्करराव काळे -५०१ रोहिणी जाधव -६०१ कल्पना पानगव्हाणे -६२० दीपक पानगव्हाणे -३९५ बाळासाहेब काळे -३७१ तृप्ती पानगव्हाणे -३५७ शीतल रोकडे -२५६ मीना पवार -३१२ किरण काळे -४१६ भास्कर लांडगे -३६५ छाया काळे -४०९

 ९) वडगाव

सरपंच – संदिप मधुकर सांगळे -४४७  

सदस्य – जनार्दन कांगणे -१७९ रंजना सोनवणे -२०५ सरला डोंगरे -१७६ उज्वला माळी -१०० अरुण केदार -१११ शरद वाकळे -२१५ प्रवीण कांगणे -२७९

 १०) चांदेकसारे

सरपंच – किरण विश्वनाथ होन-१२७९  

सदस्य – विश्वनाथ सोळसे -२८८ अशोक होन -३३३ गंगुबाई होन -३०३ मच्छिंद्र होन -२७८ नंदा बाई होन -३६८ सुनिता खरात -२०८ जरीना शेख -२४० वासिम शेख -३१३ रेखा गायकवाड -३६६ सुवर्णा होन -३३५ सुनील माळी -३८१ सचिन होन -३९६ कुंदाबाई खंडीझोड -३६२  

११) पढेगाव

सरपंच -मीना बाबासाहेब शिंदे-१०२२

सदस्य – लक्ष्मण शिंदे -२१२ सुवर्णा म्हस्के -२६८ दत्तू मापारी -२३५ उषा तरटे -२२५ मुक्ता बर्डे -बिनविरोध मनीषा साळवे -३११ संगीता मापारी -२५४ बाबासाहेब आहेर -बिनविरोध केशव शिंदे -१९६ बाबासाहेब शिंदे -१६७ प्रियांका कर्पे -१६८

 १२) डाऊच खुर्द

सरपंच – नेहा संजय गुरसळ – ५१४

सदस्य –  अक्षय रणधीर -१७९ सलीम सय्यद -१८८ रईसबानो सय्यद -१७६ दिगंबर पवार -१७९ अश्विनी पवार -२६० धनश्री गुरसळ-१८६ सुभाष पुंगळ -१५० चंद्रकला बढे -१४५ भीमाबाई पीठे -१५९  

१३) मोर्विस

सरपंच – सविता जनार्दन पारखे-२५९  

सदस्य – प्रदीप मोरे -१३९ शांताबाई पवार -१७१ सविता शेपाळ -१३३ चंद्रभान माळी -१४७ वंदना सरडे -१५१ पंडित पगारे -२०० उज्वला जाधव -बिनविरोध

 १४) बहादरपुर

सरपंच – गोपीनाथ पाराजी रहाणे-८९१

सदस्य – भाऊसाहेब रहाणे -बिनविरोध चित्रा रहाणे -३५३ सरला रहाणे -३५१ रमेश रहाणे -३११ बाळासाहेब खकाळे -३२४ उज्वला रहाणे -३३२ रामनाथ पाडेकर -२४० निर्मला गोरे -२४७ कविता रहाणे -२५५

 १५) देर्डे कोऱ्हाळे

सरपंच – नंदा निवृत्ती दळवी- ७३९  

सदस्य – बाबासाहेब डुबे -२३६ कचराबाई पवार -२८५ आशाबाई डुबे -२९५ पांडुरंग दिघे -२७६ शीतल विघे -२७२ नंदा  बाळासाहेब शिंदे -२७२ अनिल शिलेदार -२३१ निलेश डुबे -२२३ नंदा शिवाजी शिंदे -२०८

१६ ) हंडेवाडी

सरपंच -निवृत्ती सोपान घुमरे-२८१  

सदस्य- सयाजी घुमरे -१८३ अलका माळी -बिनविरोध अनिता सोनवणे -१४३ सोमनाथ कोकाटे -९६ कमलाबाई घुमरे -१०१ शरद कोकाटे -७४ रंजना पुरी -६९

१७ ) डाउच बुद्रुक  

सरपंच -दिनेश रघुनाथ गायकवाड-४१५

सदस्य – सुनील बढे -१७७ भीमराव दहे-१८४ विठाबाई माळी -१८५ पल्लवी गायकवाड -१५६ स्वाती दहे-१३५ अक्षय माळी -१३० उषा ढमाले -१३९

  १८) खोपडी

सरपंच -विठाबाई जयराम वारकर -४४१  

सदस्य – गोविंद नवले -२१९ शीलाबाई जाधव -२१५ जयश्री जग्गनाथ नवले -बिनविरोध सिद्धेश्वर वारकर -बिनविरोध जयश्री अमोल नवले -१५१ बाळकृष्ण पवार -२९९ मनीषा जगताप -२०७

१९) बहादराबाद

सरपंच – अश्विनी विक्रम पाचोरे-४७४  

सदस्य – किरण पाचोरे -२०५ दिपाली जोंधळे-२०२ कल्याणी पाचोरे -१९९ धनंजय पाचोरे -१२१ आरती पाचोरे -१२३ गीताराम पाचोरे -१४९ अनिता पाचोरे -१५६

 २०) सोनेवाडी

सरपंच -शकुंतला निरंजन गुडघे-१७९५  

सदस्य – हिराबाई गुडघे -४९५ मंदा कांदळकर -४५४ संजय गुडघे -४५४ आबासाहेब जावळे -२५५ मीनाबाई खरात -२२९ रेखा होन -३३५ नानासाहेब जावळे -३६३ बाळासाहेब शिंगाडे -२७७ गोधाबाई रोकडे -२८८ जया लांडवले -२७४ जयश्री पासलकर -३५७   प्रकाश सरोदे -३३६ बाबासाहेब माळी -४२७

 २१) चासनळी

सरपंच -सूनिता नानासाहेब बनसोडे-९०७  

सदस्य – विलास चांदगुडे -२५१ शीला चांदगुडे -२६२ जयश्री धेनक -२१८ निळकंठ चांदगुडे -३५४ चांगदेव माळी -२९७ सीमा कासोदे -२९८ विनायक गाडे -२०७ अनिता पवार -२२३ प्रीती गायकवाड -१७५ हिराबाई पवार -१६५ शिवदत्त गाडे -१८९

 २२) बक्तरपुर

सरपंच -मुक्ताबाई वाळीबा नागरे-४६२

सदस्य – नानासाहेब सानप-२१३ ताई माळी -२०६ सुनंदा गरुड -१०९ सुनील सानप -१२५ कमलाबाई सानप -१४२ विजय सानप -९७ पार्वतीबाई बोडखे -१०९

 २३) तळेगाव मळे

सरपंच -आरती दत्तात्रेय टुपके-५२८

सदस्य – नानासाहेब वाकचौरे -२०२ अशोक तुपके -२२१ पूजा जाधव -२०१ विलास क्षीरसागर -२१० अलका मोरे -२२७ सोनाली पिंपळे -२३३ एकनाथ साबळे -१७९ योगिता वैद्य -१६१ संगीता जाधव -१७५

२४) रांजणगाव देशमुख

सरपंच – जिजाबाई गजानन मते -१४७५  

सदस्य – शोभा गोरडे -३५६ प्रवीण देशमुख -३३९ बाळासाहेब वर्पे -५३७ त्रिंबक वर्पे -५६२ शोभा वर्पे -५२३ जगदीश रणधीर -२१५ विमल खालकर -२३६ हसन सुभान अली -४०७ सुवर्णा रणधीर -४४५ भारती खालकर -४६६

२५) धारणगाव

सरपंच – वरुणा दीपक चौधरी- ९७०

सदस्य -बाबासाहेब वाघ -२२० कविता चौधरी -३०३ माधुरी रणशूर -३११ मोहिनी मोरे -३२३ गणेश थोरात -३७८ अण्णासाहेब रणशूर -२७३ मंगेश जिरे -३४४ शकुंतला चौधरी -३३६ संदीप थोरात -२५१ पुष्पाताई जाधव -२३४ सोनल कुहिटे -२७९

२६) करंजी ब्रू.

सरपंच – रवींद्र शिवाजी आगवन-११४५

सदस्य – नानासाहेब डोखे -२६५ बाबासाहेब आगवन-३१६ काजल  भिंगारे -३१८ शंकर आहेर -३०८ सोमनाथ फापाळे-२८१ सुमन चरमळ-बिनविरोध रुख्मिणी गायकवाड -२०८ कावेरी भिंगारे -२४२ शिवाजी जाधव -२९९ पूजा डोखे -२४७ रुपाली जाधव -२६०